Okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (dále jen SPMP) vznikla v Jablonci nad Nisou jako samostatná pobočka této celostátní organizace v únoru 1981. Naším cílem je pomáhat osobám s mentálním postižením, včetně postižených kombinovanými vadami, a jejich rodinám, zkvalitnit jejich životní podmínky. SPMP Jablonec nad Nisou sdružuje v současné době více než 53 členů a to jak samotných postižených a jejich rodinných příslušníků tak i další příznivce ochotných přispět jak svými nápady, tak i aktivní pomocí ke zlepšení životních podmínek MP postižených osob.

    V letech 1991 - 993 byla zřízena chráněnná dílna, kde dospělí s mentálním postižením vykonávají jednoduchou pracovní činnost, za kterou jsou i finančně ohodnoceni. Tato pracovní aktivita umožňuje našim MP postiženým spoluobčanům se alespoň částečně zařadit mezi ostatní spoluobčany.

sportovní klub Sluníčkosportovní klub Sluníčkosportovní klub Sluníčkosportovní klub Sluníčkosportovní klub Sluníčko

 

 

 

    Od roku 2002 SPMP včlenilo do svých řad Sportovní klub SLUNÍČKO, jehož členové byly současně i našimi řádnými členy. Od roku 2003 se SPMP bude podílet na financování a technickém provozu tohoto sportovního klubu. Sportovní klub je řádným členem Českého hnutí speciálních olympiád a jeho členové representují náš okres na celostátních i mezinárodních sportovních akcích pro postižené spoluobčany.

    Členové našeho sdružení se účastní každoročních rehabilitačních pobytů pořádaných jak SPMP Jablonec nad Nisou, tak naší krajskou nebo celostátní organizací. V rámci těchto pobytů se snažíme za pomoci rehabilitačních odborníků zlepšit fyzickou i psychickou kondici našich MP postižených členů.

    SPMP Jablonec nad Nisou dále pořádá společné zájezdy, vycházky do okolí Jablonce nad Nisou, posezení u táboráku, návštěvy divadla apod. Všechny tyto aktivity mají za úkol umožnit našim MP postiženým spoluobčanům zařadit se do normálního společenského života a nebo jim tento alespoň přiblížit.